โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลแผลแบบบูรณาการในชุมชนยุคไทยแลนด์ 4.0