โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลแผลแบบบูรณาการในชุมชนยุคไทยแลนด์ 4.0

กิจกรรมโรงพยาบาล on 3 May , 2018