โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดโครงการพัฒนา Trauma Fast Track และ Multiple Trauma ในเครือข่ายจังหวัดฉะเชิงเทรา

กิจกรรมโรงพยาบาล on 6 Jul , 2018