โรงพยาบาลพุทธโสธร จัดโครงการพัฒนา Trauma Fast Track และ Multiple Trauma ในเครือข่ายจังหวัดฉะเชิงเทรา