โรงพยาบาลพุทธโสธร ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เชิงรุกผู้ประกันตน