โรงพยาบาลพุทธโสธร ซ้อมแผนการระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560

ซ้อมแผนการระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560