โรงพยาบาลพุทธโสธร ดำเนินการโครงการอบรมปฎิบัติการพัฒนางาน 5 ส. อย่างยั่งยืน