โรงพยาบาลพุทธโสธร ดำเนินการจัดทำประกัน COVID-19 ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลทุกระดับ