โรงพยาบาลพุทธโสธร ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงาสธารณะสุข เขตบริการสุขภาพที่ 6 ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมสำหรับการดูแลสุขภาพผู้ป่วยช่วงเทศกาลปีใหม่

16106543_606672352866518_882057993_o