โรงพยาบาลพุทธโสธร บรรยายวิชาการ เรื่องทำงานได้ผลคนเป็นสุข