โรงพยาบาลพุทธโสธร ปฐมนิเทศแพทย์ใช้ทุนปี 1 ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ