โรงพยาบาลพุทธโสธร ประชุมคณะกรรมการ Service Plan สาขาอุบัติเหตุ