โรงพยาบาลพุทธโสธร ประชุมการซ้อมแผน (Table Top Exereise) ดำเนินธุรกิจต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตจากโรคติดเชื้ออุบัติเหตุใหม่ ปีงบประมาณ 2564