โรงพยาบาลพุทธโสธร ผู้บริหารตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน “โรงพยาบาลสนาม”