โรงพยาบาลพุทธโสธร ผู้บริหารตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน “การให้บริการผู้ป่วย COVID-19”