โรงพยาบาลพุทธโสธร พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง เข็มแรก