โรงพยาบาลพุทธโสธร พิธีรับมอบหอผู้ป่วยความดันลบ และเครื่องติดตามการทำงานหัวใจ 5 เครื่อง