โรงพยาบาลพุทธโสธร มอบของขวัญปีใหม่ 2560 สำหรับประชาชน ตามนโยบาย “กระทรวงสาธารณสุขห่วงใยให้คนไทยสุขภาพดี”

S__14475296