โรงพยาบาลพุทธโสธร รับการตรวจการรับรองมาตรฐานการรักษาการฟอกเลือดจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

กิจกรรมโรงพยาบาล on 21 Feb , 2018