โรงพยาบาลพุทธโสธร รับการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่1 ประจำปีงบประมาณ 2564