โรงพยาบาลพุทธโสธร รับความอนุเคราะห์เข้าดำเนินการติดตั้งเครื่องพ่นฆ่าเชื้อโรคในอากาศ และพื้นผิวด้วยเทคโนโลยี PCI