โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ ชุด PPE สำหรับใช้ในการตรวจและรักษา COVID 19