โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเงินสนับสนุนสมทบทุน “กองทุนเพื่อผู้ป่วยยากไร้”