โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ พระพุทธรูปพร้อมเวชภัณฑ์ป้องกันเชื้อโรคขณะปฏิบัติหน้าที่