โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ หน้ากากอนามัย KN95 และหนังสือธรรมมะ