โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ Face shield และ หน้ากากอนามัย ชนิดผ้า