โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและแรงดันชนิดเคลื่อนย้าย