โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ ห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบ (Negative Pressure Isolation Room)