โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ ที่เหยียบสำหรับกดแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยชนิดผ้า