โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบแรงดันลบ และถุงคลุมเคลื่อนย้ายผู้ป่วย