โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ เงินอุดหนุนซื้อน้ำยาตรวจ COVID-19