โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ