โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ ตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยด้วยแสง UVC