โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ ชุดหมี และชุดคลุมแบบกันฝน