โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ น้ำดื่ม และที่กดแอลกอฮอล์แบบเหยียบ