โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ กล่องครอบผู้ป่วยป้องกันเชื้อโรคฟุ้งกระจาย