โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ อุปกรณ์ ต้าน covid-19 ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยยูวี