โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ พลาสติกคลุมอุปกรณ์ดมยาสลบ