โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบของบริจาค บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)