โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ หน้ากากอนามัย และ แอลกอฮอล์ เจล