โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ ชุด PPE หน้ากากอนามัย และถุงมือยาง