โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบของบริจาค ลอรีอัล ประเทศไทย