โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ เงินบริจาคสมทบทุนสนับสนุนระบบ Telemedicine