โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง และเครื่องมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ ชนิดวิดีทัศน์พร้อมอุปกรณ์