โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์