โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ ตู้เก็บสิ่งส่งตรวจระบบความดันลบ