โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ เงินบริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องมือห้องผ่าตัด