โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (จักรยานปั่นแขน)