โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ ตู้เย็นสำหรับจัดเก็บวัคซีนโควิด-19