โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจนเคลื่อนที่