โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ หน้ากากผ้า และผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค