โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบชุดควบคุมระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ารถเข็นเสริ์ฟอาหารผู้ป่วย